انجمن ایران سکس

خوش آمدید, مهمان - لطفا برای ورود اینجا و یا برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
آیا هنوز ایمیل فعال سازی حساب کاربری برای شما ارسال نشده است؟

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

 


 سکس ضربدری با زوجسپتامبر 30, 2013, 03:05:12 pm
دفعات بازدید: 16974 بار

آفلاین MBAMAN

 • Newbie
 • *

 • 44
  ارسال

 • جنسيت : پسر

 • سکس با احترام.

  • ديدن مشخصات
سکس ضربدری با زوج
« : سپتامبر 30, 2013, 03:05:12 pm »
این داستان نیست یه تجربس.چند ماه پیش یه زوج که قبلن با اونا تو هتل سکس داشتم پیغام .دادن که برم خونشون یک ساعت رانندگی‌ بود .خلاصه سات ۱۰ شب راه افتادم حدود ۱۱ رسیدم خونشون .قبل از ورود خواهش کرد که ساکت باشم چون دختر ۹ سالشون خوابه.خلاصه آروم رفتم تو و منو بردن تو پذیرای .یه طوطی بزرگ سخن گو داشتن با یه سگ کوچیک.سگرو بیرون نگاه داشتن .درو بستن نشستم و عزم پرسیدن چی‌ می‌خوری که گفتم لطفا یکم ودکا با کوکا نشستم رو مبل کنار زن و بد از چند دقیقه صحبت و چت شروع کردیم .اول یکم مشروبمو خوردم شروع کردم به لب گرفتن و با سینهل ش بازی کردن و کم کم زیر گلوشو خوردن سینهاشو خوردن و دستمو کردم تو شرتش که دستم خیس شد خیلی‌ تحریک بود.شوهرش بیرون بود .بلندش کردم ایستادیم و از پشت بغلش کردم شروع کردم گردنشو بوسیدن شوهرش اومد تو نشست رو مبل گلاسه شرابش که قبل از اومدن من اونجا بود‌و‌ شروع کرد به خوردن.

 

 

آروم لباسشو در اوردم و لختش کردم بد نشوندمش رو مبل.خودم هم لخت شدم .خوابوندمش رو مبل و سرشو گذشت رو دستهٔ مبل.شروع کردم لب گرفتن .وای که چه لبی میداد زبونشو تو دهانم میچرخوند و با نوک انگشت هاش کمرمو خراش میداد(آروم جوری که دردم نمی‌گرفت فقط بیشتر تحریک میشدم )کم کم اومدم پاین تمام بدنشو میبوسیدمو با دستم شوهرش اومد تو نشست رو مبل گلاسه شرابش که قبل از اومدن من اونجا بود‌و‌ شروع کرد به خوردن.آروم لباسشو در اوردم و لختش کردم بد نشوندمش رو مبل.خودم هم لخت شدم .خوابوندمش رو مبل و سرشو گذشت رو دستهٔ مبل.شروع کردم لب گرفتن .وای که چه لابی میداد زبونشو تو دهانم میچرخوند و با نوک انگشت هاش کمرمو خراش میداد(آروم جوری که دردم نمی‌گرفت فقط بیشتر تحریک میشودم )کم کم اومدم پین تمام بدنشو میبوسیدمو با دستم نوازش می‌کردم رسیدم به کوسش یک‌دفعه تمام کس کوچیکو تمیزو سافشو گرفتم تو دهانم زبونمو در کوسش میچرخندمو ششولشو زبون میزدم سرمو با دوتا دستش گرفته بود و بیشتر فشار میداد به کوسش.در کسشو لیس میزدمو زبونمو گاهی‌ وارد سوراخ کوسش می‌کردم و همزمان سینهاشو میمالیدم.کیرم داشت می‌ترکید از شهوت.

 

 

حسابی‌ کسشو خوردم در همین زمان هم شوهرش لخت شده بود و داشت رو زمین پتو مینداخت.در رو هم بسته بود که صدا بیرون نره.از کوسش بلند شدمو اومد آین مبل شروع کرد به خوردن کیرم و تخم هامو می‌گرفت تو دستش کارشو خوب بلد بود.شوهرش گفت بیاید اینجا.رفتیم رو زمین دراز کشید رو پتو (یه چیزی شبیه پتو)شوهرش دراز کشید کنارش شروع کردن به لب گرفتن من هم رفتم سمت چپش و شروع کردم بدنشو لمس کردن.و کسشو مالیدن یه کم دیگه کسشو خوردم دیگه نمی‌تونستم صبر کنم .کاندمو باز کردم گذاشتم و رفتم وست پاش .یادمه سری قبلی‌ خیلی‌ کوسش تنگ بود .داشت از شدت شهوت میمرد خودم هم حا‌ل چندان خوبی‌ نداشتم به خصوص که یکی‌ از بهترین کس‌های بود که می‌کردم (۳۹ سالشه قد بلند لاغر با بدن نرم ) و کوسش فوق‌العاده قشنگ.پاهاشو گرفتم تو دستم و همین که کیرمو وارد بدنش کردم چشم هاش بسته شد کوسش به قدری خیس بود که تنگی سری قبل رو حس نکردم.ولی‌ داغ بود و تنگ (نه به تنگی قبل)پاهاش رو شونهام بود و از این که میدیدم چه جوری کیرم وارد و داخل این کس قشنگ میشه لذت میبردم شوهرش هم داشت بدنشو میمالید گاه گداری هم شوشولشو که دستش با کیرم تماس پیدا میکرد.

 

 

یه لحظه چشم به بالا افتاد که دیدم طوطیه سرشو کج کرده داره نگاه می‌کنه خندم گرفت دوباره به کس قشنگش نگاه کردم که چه جوری کیرم کسشو باز میکنه میره تو میاد بیرون.محکم تر می‌کردم و آنهم بیشتر لباشو گاز می‌گرفت.شروع کرد به لب گرفتن از شوهرش و با کیر شوهرش بازی کردن(مردک کیرش زیاد بلند نبود ولی‌ وحشت ناک کلفت من مونده بودم اون کس تنگ چه‌جوری اون کیر رو تو خودش جای میداد)همینطور که میکردمش سعی‌ کردم انگشتامو بکنم تو کونش که دیدم دوست نداره و خودشو جم میکنه بی‌خیال کونش شدم و شروع کردم به کردن گاه گداری کیرمو تو کوسش میچرخوندم و دیگه نمی‌تونستم تحمل کنم و با فشار ارزا شدم تو کوسش که یک دفعه شوهرش کیرمو کشید بیرون کاندم رو در آورد و شروع کرد به ساک زدن کیرم داشتم از تعجب شاخ در میاوردم و از یک طرف هم خیلی‌ برام جالب بود و حسابی‌ تحریک کننده بود کیر خیسمو شروع به خوردن کرد و زنش هم از زیر من اومد بیرون و با هم شروع به خوردن کردن ووو چه صحنه سکسی و جالبی‌ بود .شوهرش به قدری تحریک شده بود که زنشو هل داد به سمت زمین و کیرشو کرد تو کس زنش بد از چنتا تلمبه آبشو ریخت تو کوسش صد در صد دیگه این کس خوردنی نبود هاهاهاها خودمونو با دستمال کاغذی که رو میز بود تمیز کردیم و نشستیم رو مبل .یکم راجبه سکس کلاب‌های که رفته بودیم یا زژی که سکس داشتیم حرف زدیم و بقیه مشروبمنو خردیم .

 

زنش به قدری حشری بود که دوباره شروع به خوردن کیرم کرد .بد از بار اول و مشروب یکم طول کشید تا دوباره سفت شد ولی‌ به قدری کارشو خوب بلد بود که زیاد طول نکشید دوباره شد مثل سنگ.دراز کشید رو مبل کاندم زدم وشرو به کردن کردم میدونستم که اینبار طول میکش .زیاد راحت نبودم رو مبل هی‌ پام میفتاد پایین مبل.نشستم رو مبل و گفتم بشین روش.واووو اوه نشست رو کیرم دستشو انداخت در گردنم شروع به لب گرفتن کرد(می‌خواستم بگم لطفا لب نگیر لبت کیریه هاهاهاها)دستمو انداختم در کون نرم و قشنگش و اون هم رو کیرم بالا پین میرفت .گاهی‌ فکر می‌کردم کیرم می‌خوره به ته کوسش.لب میگرت و من هم یا کونشو میمالیدم یاع سینهاشو گاهی‌ هم با انگشتم به سختی ششولشو میمالیدم.شوهرش رو مبل نگاه میکرد و با کیر خابیدش ور میرفت شاید بلند شه.گاهی‌ بغل؛ام میکرد میچسبوند به خودش از شدت لذت و تقریبا ۱۰ دقیقهای بود که ارزا شد و حین ارضا شدن کمرمو چنگ مینداخت

 

اینبار یکم دردم گرفت ولی‌ لذت بخش بود .شوهرش تازه حشری شده بود اومد نزدیک ما زنش نشست رو مبل آلم داد عقب و شوهرش نشست زمین پاهاشو کشید جلو و کیرشو کرد تو کس زنش یه کم حسابی‌ محکم کردش و به من گفت بکنش.لذت می‌برد از دیدن اینکه کسی‌ کس زنش میذاره برش گردوندم رو مبل و سرشو گذشت رو دستهٔ مبل نشستم وسعت مبل و شروع کردم به کردن و ششلشو مالیدن یکم کمرش بالا بود کوسش بیشتر به کیرم فشار میاورد برای بار دوم داشتم ارضا میشودم زن که چشاش الان بسته بود و کیر شوهرش تو یه دستش و با دست دیگش کمره منو به خودش فشار میداد .برای بار دوم ارضا شدم شوهرش داشت میمرد از شهوت و اینکه یکی‌ با یه کیر گنده ۲ بار زنشو کرده و ارضا شده منو زد کنار و زود کیرشو کرد تو کس زنش آنهم ارضا شد.وو که چه شعبی‌ بود .وقتی‌ رسیدم خونه ساعت ۳ نیمه شب بود و فردادش هم باید میرفتم سر کار ولی‌ کسی‌ که کردم به بی‌ خوابیش می‌ارزید

ژانویه 01, 2014, 02:28:35 am
پاسخ #1

آفلاین nori1360

 • Newbie
 • *

 • 1
  ارسال

  • ديدن مشخصات
پاسخ : سکس ضربدری با زوج خیلی یاهال بود
« پاسخ #1 : ژانویه 01, 2014, 02:28:35 am »
خیلی باهال بود

ژانویه 08, 2014, 02:28:28 am
پاسخ #2

آفلاین hasan1234567890ess

 • Newbie
 • *

 • 37
  ارسال

  • ديدن مشخصات
پاسخ : سکس ضربدری با زوج
« پاسخ #2 : ژانویه 08, 2014, 02:28:28 am »
داری همچین موردی معرفی کنی